Regjistrohu

“Vrapo Kundër Korrupsionit" organizohet në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit.

Të gjithë vrapuesit e regjistruar do të marrin paketën e tyre të vrapimit* në ambientet e Shtëpisë së Evropës gjatë datave të programuara (5-7 Shkurt 2020, 12.00 – 15.00 pranë rrugës Gjon Pali, Tiranë) si dhe në Ministrinë e Drejtësisë (3-5 Shkurt 2020, 12:00 – 15:00, në rrugën Bulevardin Zogu I, Tiranë.)
Çdo pjesëmarrës ftohet të paraqitet 30 minuta përpara nisjes së garës pranë pikës së nisjes për tu bërë pjesë e aktiviteteve.
*Paketat e vrapimit do të vihen në dispozicion për 150 vrapuesit e parë të regjistruar.

Lutem, zgjidhni kategorinë e vrapimit që do dëshironit të merrnit pjesë duke shënuar njërën prej kutive të mëposhtme: