Kontakt

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi na kontaktoni në epd4@europartners.al

Bashkë-organizatorët e “Vrapo kundër Korrupsionit” 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Delegation of the European Union to Albania

Ministria e Drejtësisë 

 

Ministria e Drejtesise

Në kuadër të Javës së Integritetit

Week of Integrity

 

Me mbështetjen e:

Bashkisë Tiranë 

Bashkia Tirane

Kryqit të Kuq Shqiptar

Kryqi i Kuq Shqiptar

Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit

APR